Scamper Tekniği - İnovasyon

Scamper Tekniği - İnovasyon

İNOVASYON

İnovasyon dersleri çocukların farklı bakış açıları edinmelerini sağlamak, yaratıcılıklarını ve inovatif düşüncelerini aktarabilecekleri, somutlaştırabilecekleri ve geliştirebilecekleri bir ortam ve zaman dilimi yaratmak için tasarlanmıştır. Yaratıcı düşünme becerilerini geliştirdiğimiz inovasyon dersimizde çocuklar, herhangi bir çizgiyi ya da materyali başka bir materyale dönüştürmeleri ve yaratıcı potansiyellerini ortaya çıkarmaları için teşvik edilir. Sonraki adımlarında ise bu materyalle ilgili günlük hayatta yaşananlar hakkında konuşulur ve üç boyutlu çalışmalar yapılır. Her bir fikrin değerli olduğu vurgulanır ve böylece çocukların yaratıcı düşüncelerini ortaya çıkarmaları normal akış hâline getirilir.