Dikkat Zeka, Hafıza Geliştirme Seti

,

Dikkat Zeka, Hafıza Geliştirme Seti

Bir çocuğun dünyasına dokunmak, o ülkenin geleceğine dokunmak demektir. Çocuklar için tasarlanan eğitici ve destekleyici ürünler\ içerikler hazırlamak dikkat, özen ve özveri gerektirir. Bundan dolayı, aldığımız sorumluluğunun bilincinde olup geliştirdiğimiz sistemin çocukların hayatlarında çok önemli olduğunu ve akademik başarılarına büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

 • Çocuklarımız ve öğrencilerimizin dikkatini arttırmak, zekâlarını geliştirmek ve hafızalarını kuvvetlendirmek için tasarlanmış “Spiral Neuroline System Dikkat, Zekâ ve Hafıza Geliştirme Seti” ile mutlu ve başarılı bir gelecek hayalini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.
 • Spiral Neuroline System beyindeki bütün algı alanlarının düzenli sarmal bir şekilde çalıştırıldığı bir sistemdir. “Dikkat, hafıza ve öğrenme’’ sinir yolları ile gerçekleşen bir süreçtir. Bir sinir yolu üst üste kısa süreli ve güçlü olmayan elektriksel darbelerle uyarıldıktan bir süre sonra, tek tek uyarılara daha yüksek genlikli (periyodik harekette maksimum düzey) olarak cevaplar vermeye başlar. Bir başka deyişle bir bilgi üst üste yinelenerek öğrenilmişse, sinir sisteminde kendisine bir yol açar. O bilgi ile ilgili bir uyaran geldiğinde, bilginin yolu belli ve açık olduğundan ve bu yol ilgili bilgileri de birbirine bağladığından, bilginin tümü birden hatırlanır. Bruner’in 1960’ta ortaya koyduğu sarmal öğrenme yaklaşımı (SPR) öncelikle ana kavramları belirlemek ve düşük zorluk derecesinden daha zor ve karmaşık problemlere geçmeyi temellendirmektedir. Her yeni düzeye geçişte ilk düzeyde öğrenilen kavramlar kullanılmaya ve tekrarlanmaya devam edilmekte; bu bakımdan öğrenme süreci kesintiye uğramamaktadır. Çocuğu/öğrenciyi merkeze alan bu eğitim biçimiyle çocuğun/öğrencinin içindeki merak duygusu beslenmekte; planlama yapması, araştırmacı olması ve bulgularını paylaşarak, uygulamasını temellendiriyor.
 • Spiral Neuroline System Dikkat, Zekâ ve Hafıza Geliştirme Seti, düzenli olarak kullanıldığında, çocuğunuzun dikkatini toplayıp odaklanmasına yardımcı olacak, zekâ ve hafızasını geliştirmesine katkı sağlayıp öğrenme kalitesini artırarak akademik başarısını destekleyecektir.
 • Beyin ve hafıza gelişiminin, öğrenme ve algı kapasitesinin en yüksek olduğu dönem 0-5 yaş arasıdır. Bu yaşlarda; dil gelişimi, algı, dikkat, farkındalık, hafıza, zihinsel aktiviteler; kinestetik, kavramsal, görsel ve işitsel zekâ desteklenmelidir. Hayatın ileriki yılları için çok önemli olan bu dönemi verimli geçirilen çocukların beyin gelişimi sağlam temellere oturmakta ve akademik yaşantıları başarılı hâle gelmektedir.
 • Spiral Neuroline System Dikkat, Zekâ ve Hafıza Geliştirme Seti’nin içerisindeki sarmal olarak tekrar eden aktivitelerle çocukların; odaklanması ve dikkatini toplamasını sağlamakta, öğrenme ve hafıza kapasitelerini artırmakta, algı süreçlerini çalıştırmakta, farkındalık oluşturmakta ve temel olan 5 alanda (aritmetik, kinestetik, kavramsal, görsel ve işitsel) dikkat ve hafıza sistemini destekleyerek günlük hayattaki kazanımlarını arttırmaktadır.
 • Ayrıca içinde Stem-A, Scamper, Orff gibi öğretim yöntemlerinin yanı sıra, Bilsem’e Hazırlık aktiviteleri, kodlama, düşünme becerileri, mantık ve muhakeme yapabilecekleri etkinlikler, görsel ve işitsel dikkati destekleyen aktiviteler, kavramsal beceri, ince motor becerileri, aritmetik beceriler, eşleştirme, sıralama, planlama, bütünsel algı, parça bütün ilişkisi, benzerlikler, sözel beceriler, algısal süreçler, analitik düşünce, organizasyon, zihinsel gelişim ile ilgili çalışmalar* bulunmaktadır.
 • Düşünme becerileri; bilgiyi elde etme, bilgiyi düzenleme ve analiz etme, bilgiden sonuç çıkarma, beyin fırtınası, problem çözme, neden ve sonuç ilişkisi belirleme, imkânları değerlendirme, amaçları oluşturma ve planlama, süreci gözlemleme, karar verme, kendi yaşantısına uygulama becerilerini kapsar.
 • Her insan hayata birçok yetenekle donatılarak başlar. Bu yetenekler hayatın akışı içinde keşfedilir.
 • Görüldüğü gibi Spiral Neuroline System Dikkat, Zekâ ve Hafıza Geliştirme Seti’nin geliştirilme sürecinde hem teorik hem de pratiğe dayalı yaklaşım ve ilkeler esas alınmıştır. Bu set nöroloji, psikoloji, eğitim bilimleri ve çeşitli öğretim metotlarından yararlanılarak geliştirilmiş olup güçlü bir bilimsel alt yapıya dayandırılmıştır. Ebeveyn ve uzmanların rahatlıkla uygulayabilecekleri masa başı faaliyet olarak kullanımlarına sunulmaktadır.
 • Set, 8 çalışma kitabı olarak tasarlanıp 8 aylık uygulama imkânı sunmaktadır. Böylece, yaklaşık bir yıl boyunca düzenli olarak egzersiz yapmaya olanak sağlamaktadır. Set içerisindeki tüm aktiviteler, açık ve anlaşılır bir dille yazılmış, çocukların gelişim düzeyleri dikkate alınarak sıralanmıştır.
 • İçerisinde yer alan etkinliklerde ince motor kasları desteklemesi amaçlanarak etiketli ve makas kullanımına uygun çalışmalara yer verilmiştir.
 • Hazırlanan “Spiral Neuroline System Dikkat, Zekâ ve Hafıza Geliştirme Seti”, içerisinde yer alan ikonlarla uygulanan aktivitelerin çocuğunuz/öğrencileriniz üzerindeki etkilerini değerlendirme imkânı sağlamaktadır.
 • Kitapların arka kapaklarında yer alan; Hafıza Kartları ve Ne Değişti? Kartları ile çocuklara eğlenerek oyun oynarken dikkat ve hafızalarını güçlendirme imkânı sunulmuştur.
 • Çocuklarımızın gelişimini desteklemek için çıktığımız bu eğlenceli ve tempolu yolculukta güzel deneyimlere imza atmamız ve verdiğimiz emeklerin başarıya dönüşmesi dileğiyle…

  NLP Kişisel Gelişim Uzmanı Oğuz Saygın

  “Herkes aynı fikirdeyse hiç kimse yeterince düşünmüyor demektir.” der Mevlâna… Bu çok doğru, çünkü birçok konuda bunun eksikliğini fazlasıyla hissediyoruz. Geleceğimizin yeterince düşünen insanlarını yetiştirmek bizim elimizde.

  Oğuz Saygın Dikkat, Zekâ ve Hafıza Geliştirme Eğitim Seti Sunum Videosu

Uzun yıllar Hafıza Teknikleri ve Düşünme Becerileri ile ilgili birçok çalışma yaptım. Bu süreçte şunu da gözlemledim. Günümüz dünyasının rekabetçi eğitim sisteminde çocukların gelişmiş bir zihinsel yapıya sahip olmaları gerekiyor. Bizler bunu desteklemeye çalışırken aynı zamanda onların düşünme becerilerini eğlenerek eliştirmelerini hedefliyoruz. Çocuklarımız, severek öğrenmeyi kavradıklarında, öğrenmeyi daha çok sevmeye başlayacaklardır. Ana okulundaki çocuklar çok daha hızlı ve iyi öğreniyorlar. Bunun nedeni renklerle ve oyunlarla, öğretilmek istenen konuların çocuklara sevdirilmesidir. Oyun sadece ana sınıfında değil, her yaş çocuğun hayatında olması gereken bir unsurdur.

Birçok hafıza tekniği ve düşünme becerisi olması öğrenmenin öznel olmasıyla ilgilidir. Yani her öğrenimin kendine ve kişiye özel bir yapısı vardır. Her insan öğrenmeye önce kendini keşfederek başlar. Hayatı anlama ve anlamlandırma sürecinde bize önemli geri beslemeleri sağlayacak en güçlü zihinsel özelliğimiz duyusal keskinliğimizdir. Duyusal keskinliğimizi de temsil sistemlerini etkin kullanarak güçlendiririz. Duyusal keskinliği güçlü olan çocuk daha kolay öğrenir. Öğrenmek bir düşünme becerisidir, en iyi düşünme becerisi de kişinin kendi kendine sorduğu sorular ve aldığı cevaplardır. Çocuklukta sunulan oyun materyalleri temsil sistemlerini etkin kullanmayı hedefler. Bu sayede dikkati artan çocuğun duyusal keskinliği gelişir, sorular sorarak ve cevapları bulmaya çalışarak zihin haritalarını genişletir, yeni düşünce ağları oluşturur. Ailelerin bunun önemini kavraması ve çocuklarını bu yönde desteklemesi onların geleceğine yönelik güçlü bir kazanım olacaktır. Danışmanlığını yaptığım “Dikkat, Zekâ ve Hafıza Geliştirme Seti” eğlenerek çocuğun zihin yapısını güçlendirmeyi hedefleyen, eğitici ve öğrenmeyi destekleyici başarılı bir çalışma.

Yasemin MİMİR ALTUNOK Hanımefendi ile ikimizin de anlatıcı olduğu bir seminerde tanışma şansımız oldu. Anlattıkları ve değindiği hususlar okul öncesi eğitim için çok önemli konulardı. Anladım ki ikimiz de benzer düşünce ve değerlere sahibiz. Böylelikle görüşmeye ve birlikte ortak projelerde yer almaya başladık. Dikkat Zekâ ve Hafıza Geliştirme Seti projesiyle ilgili konuştuğumuzda fikri çok beğendim ve beklemeden projeyi geliştirmeye başladık.

Yasemin Hanım’ın alanıyla ilgili özverili ve başarılı çalışmalarını her zaman takdir ettim. Kendisi, söz konusu çocuklar olunca aldığı sorumluluğun bilincinde olarak güzel işlere imza attı ve hep daha iyisi diyerek yoluna devam etmektedir. Kendisini çalışmalarından dolayı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum.