STEM-A Nedir?

STEM-A Nedir?

STEM+A Nedir ve Neden Önemlidir? STEM, Science, Technology, Engineering, Math (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) ’in kısaltılması olan bir kelimedir.

STEM + A (Art);

Fen bilimlerinin yanında, sanat, tasarım, özgün ve farklı düşünce ekseninde öğrencilerin projelerini ürüne dönüştürerek bütünsel bir eğitim anlayışını sizlere sunuyor.

STEM+A eğitim sistemi ülkemizde anaokulu çağından itibaren uygulanmaktadır. Fen öğretimini kapsayan alanların bir bütün olarak değil de, birbirinden ayrı olarak öğretilmesinin sakıncalarını bertaraf etme fikrine dayanıyor ve dünyada giderek daha fazla önem kazanıyor. Bu terim ilk olarak 2011 yılında ABD Doğa Bilimleri Enstitüsü Başkanı Judith A. Ramaley tarafından kullanılmıştır. Bu model ile öğrenciler fen bilimleri ve matematik derslerini ezbere dayalı değil de yaparak, yaşayarak ve keşfederek öğrenmeye çalışmaları desteklenir.

STEM+A eğitiminin temelinde farklı disiplinlerin birlikte kullanılması, proje hazırlanması ve bu projelerin üretime dönüşerek hayata geçirilmesi yer alıyor. Matematiksel düşünme becerileri gelişen öğrenciler fen alanlarında da çalışma kapasitelerini artırıyor. Anasınıfı, ilk ve orta öğretim döneminde kazanılan matematiksel düşünme becerilerinin fen eğitimi altyapısını güçlendirmesi ve proje temelli eğitime üretim süreçlerinin de eklenmesi STEM+A eğitiminin öğrencinin hayatı boyunca düşüncelerini üretime dönüştürme becerisi kazandırıyor.

STEM+A eğitimi ile öğrenciler; problem çözme, soru sorma, analiz etme, araştırma, eleştirel düşünme ve etkili iletişim kurarak grup olabilme becerilerini geliştiriyorlar. Bu sistemde etkinlikler proje tabanlı ve çok yönlü olarak uygulanır. Çocuklar etkinlikleri STEM+A’ın 5 bileşeni açısından değerlendirip disiplinler arası öğrenmeye odaklanırlar. - Günümüzde 21. Yüzyıl becerilerine sahip bireyler yetiştirmenin yolu STEM+A eğitiminden geçiyor. - STEM+A eğitimi, dünyadaki eğitim reformunun merkezinde yer alıyor ve giderek daha da çok önem kazanıyor. - Birçok gelişmiş ülkede STEM+A eğitimi bir devlet politikası olarak uygulanıyor. - Geleceğin meslekleri arasında favori olanlara baktığımızda; Matematikçiler, bilgisayar sistemleri analistleri, sistem yazılım geliştiricileri, medikal bilimciler, biyomedikal mühendisler ve daha sonra diğer meslekler gelmektedir.

Çocukların merak duygularını hep canlı tutmak ve çevresinde olup bitenleri araştırıp, sorgulamasını sağlamak için STEM+A eğitimine okul öncesinden başlanmalıdır. Okul öncesi çocuklar için somut nesneleri kullanmak, deneyler yapmak, denemek ve dokunarak öğrenmek çok önemlidir. Bundan dolayı farklı materyallerle, değişik ürünler oluşturmaları ve bu süreçleri deneyimlemeleri bilişsel, duygusal, sosyal, özbakım ve motor gelişim alanlarının hepsinin bir arada kullanılması öğrenme başarısını büyük oranda artıracaktır.