Orff Eğitim Modeli Nedir?

Orff Eğitim Modeli Nedir?

Ünlü Alman Besteci Carl Orff ve dansçı Gunild Keetman tarafından müzik eğitimi temel alınarak geliştirilmiş olan Orff öğretim tekniği; müzik, dans, drama, konuşma, hareket temelleri üzerinkurulmuş bir yöntemdir. Bu açıdan bakıldığında Orff yöntemi için sadece müzik eğitimi veren bir yapıdır demek eksik olacaktır.

Daha çok 2 ile 6 yaş grubu çocuklarda müzik öğretimi için kullanılan teknik, aslında bir ders değil oyun biçiminde öğretime dayanmaktadır. Orff yönteminde ilk kullanılan çalgılar standarolmayan yani çocukların keşfettikleri çalgılardır. İçi boş şişeler, tahta parçaları, kurumuş tomurcuklar vb. gibi pek çok çalgı bunlara örnektir.

Bu çalgılarda üretilen sesler zaman içerisinde başlangıcı ve sonu olan küçük formlardaki ezgilere dönüşür. Daha sonraki aşamalarda Orff çalgıları ile bu ezgiler gruplama biçimi ile düzenlve daha uzun soluklu ezgilere dönüşür. Orff tekniğinde temel konumda olan hareketin sesin ve formun araştırılması, biçimi önemli bir süreçtir. Burada hareket ve ses formun açıklanması için temel durumdadır.

Genel itibari ile Orff tekniği, çocuğun müziği okuyup yazabilen bireyler yetiştirilmesini sağlar. Bunun yanı sıra etrafı ile uyumunu, birlikte iş yapma duygusunu, doğaçlama yeteneğini ve eönemlisi yaratıcılığını geliştiren bir tekniktir.

Genel itibari ile Orff tekniği, çocuğun müziği okuyup yazabilen bireyler yetiştirilmesini sağlar. Bunun yanı sıra etrafı ile uyumunu, birlikte iş yapma duygusunu, doğaçlama yeteneğini ve eönemlisi yaratıcılığını geliştiren bir tekniktir.

Orff şarkı, şiir, tekerleme, dans ve oyunla bütünleştirilmiş bir eğitim biçimi olarak kullanıyor.

Orff yaklaşımının pek çok faydası vardır ve her çocuk için etkili olduğu kanıtlanmıştır. İşte Orff Yaklaşımı’nın gelişim alanlarına göre faydaları:

Entelektüel Gelişim:

Orff Schulwerk’teki eleştirel düşünme ve problem çözme yaklaşımları, hem doğrusal hem de sezgisel olarak entelektüel kapasiteyi geliştiriyor. Yaratıcı fikirlerin uygulanması ve organizetme becerilerinin yanı sıra sanatsal bilgi ve beceriyi de geliştiriyor.

Sosyal Gelişim:

Orff Schulwerk, herkesin iş birliğine dayalı etkileşimini gerektiren bir grup modelidir çünkü sanatsal gelişimin tatmin edici ve destekleyici bir insan ortamında gerçekleşmesi önemlidirÖzellikle çocuklar, hoşgörü, yardımseverlik ve sabır gibi değerler hakkında bilinçli bir şekilde yetiştirilmelidir. Orff yaklaşımı, topluluk ortamı, toplam gruba duyarlılık ve içinde bulunan her bireyin rolü hakkında farkındalısağlayan bir müzik eğitimidir. Bunun dışında, problem çözme, doğaçlama ve grup oluşturma sürecinde liderlik geliştirmek gibi fırsatlar sağlar.

Duygusal Gelişim:

Müzik ve hareketi içerisinde bulunduran ‘Sanatsal Medya’ bireye duygularını sözsüz de ifade etme imkânı sağlar. Keşif ve doğaçlamalı faaliyetler, duygulara, gerginliğin ve hayakırıklığının ortadan kaldırılmasına ve benlik saygısını artırmaya yönelik bir araç olabilir.

Estetik Gelişim:

Müzik ve hareket becerileri arttıkça, öğrenciler keşfedilen stiller içinde “iyi” olarak düşünülen şeylerin standartlarını geliştirme fırsatı bulacaklardır.