Proje Tabanlı Eğitim

Proje Tabanlı Eğitim

Proje Tabanlı Eğitim’in genel amaçları, çocukların zihinsel, duygusal, ahlaki ve estetik duyarlılıklarını geliştirerek, eğitim sürecine öğretmen kadar aktif katılımını sağlamaktır. Projyaklaşımının uygulandığı ana sınıfında öğretmenler kendilerini öğrenme sürecinde çocuklar ile öğrenen ve keşfeden birer birey olarak kabul eder. Sonuçtaki başarı ve mutluluk birlikte yaşar.

Proje Yaklaşımlı Programların Faydaları:

  • Bellek, algı ve problem çözme becerilerini geliştirirGünlük yaşamla ilgili çeşitli rolleri oynamaları için olanak sağlar
  • Çocukların bilimsel düşünce aşamalarını geliştirir, onları araştırmaya özendirir
  • Sosyal davranışları geliştirir
  • Olaylar arasında neden sonuç ilişkileri kurabilme olanakları sunar
  • Kitap, insan, internet vb. kaynaklarını arama ve kullanabilme becerisi kazandırır
  • Olaylar arasında neden sonuç ilişkileri kurabilme olanakları sunar
  • Duygu ve düşüncelerini grafikle ifade etme (açıklayıcı çizim ya da resimler) becerisi kazandırır
  • Çalışmalarının sonucunda elde ettikleri ürünleri paylaşarak öz saygı kazandırır
  • Etkinliklere etkin katılım sağlanarak, kendi kendine bilgiyi elde etme ve kalıcı öğrenmeyi destekler
  • Çeşitli etkinliklere (dramatik oyunlar, sözlü anlatım, resim-çizim ve üç boyutlu çalışmaları içeren sanat etkinlikleri, şarkılar, oyunlar, gezi gözlem ve deney gibi bilim etkinliklerikatılarak kendini ifade etme becerisini ve kendine güven duygusunu geliştirir.